Om os

Velkommen til Berit's Hjemmeplejes Rengøringsafdeling

Berit's Hjemmepleje har sin egen rengøringsafdeling med over 50 professionelle erfarne rengøringsmedarbejdere med typisk over 15 års erfaring i rengøring i private hjem.


Vores rengøringsafdeling, som dækker flere kommuner i Jylland og Fyn, ledes af Tine Nielsen som har mere end 10 års erfaring i praktisk ledelse og kvalitetssikring af rengøringsteam.


Vores medarbejdere som leverer visiteret praktisk hjælp, er typisk uddannede omsorgsmedarbejdere fra social- og sundhedsskolerne i Danmark og/eller uddannede serviceassistenter.


Det giver dig en sikkerhed i at du får besøg af en omsorgsuddannet person i dit hjem med sans for rengøringen, så vi bedre kan hjælpe dig i dagligdagens små og store gøremål.


Vi er omhyggelige og professionelle i løsningen af de praktiske opgaver.

Berit's Hjemmepleje tilbyder :


• Samme medarbejder hos dig


• Sundhedsuddannede og/eller serviceuddannede medarbejdere


• Erfarne og engagerede medarbejdere


• Tilpasning af ydelser efter ønske


• Fleksible ydelser

Om os :

• Vi arbejder efter danske

  overenskomster med 3F og FOA

  som sikrer god løn, løn under

  sygdom, pension, feriepenge andet

  godt til alle vores medarbejdere


• Vi er organiseret i Dansk Erhverv


• Vi har eget kvalitetssikringssystem